Εργασία 1!

Τι σημαίνει για σας το Web 2.0;
Με ποιον τρόπο τα εργαλεία του Παγκόσμιου Ιστού 2.0  αλλάζουν ή θα μπορούσαν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας;

Κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι στην σύγχρονη ραγδαία μεταβαλλόμενη εποχή όπου η τεχνολογία επεκτείνεται με ταχύτατους ρυθμούς, τα εργαλεία Web 0.2 έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα μας και πόσο μάλλον πρέπει να ενταχθούν και στην καθημερινότητα των μαθητών μας.

Όσο αφορά την καθημερινότητα μας μέσα από το πιο απλό παράδειγμα είναι η χρήση του youtube, του flicker, των blogs, όπου τα χρησιμοποιούμε μέχρι και στην πιο απλή αναζήτηση μας που έχουμε να κάνουμε στο να ακούσουμε ή να δούμε ένα βίντεο, στο να διαβάσουμε ένα άρθρο σχετικό με το θέμα που ψάχνουμε ακόμα και να βρούμε μία φωτογραφία ή να προσθέσουμε στο άλμπουμ μας μία φωτογραφία, η οποία μας έκανε εντύπωση ή απλά δεν θέλουμε να χαθεί κ.α. Πρόσφατα, τα blogs άρχισαν να εμφανίζονται ως ένα χρήσιμο είδος εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, προτείνεται οι μαθητές να χρησιμοποιούν τα blogs για να δημοσιεύουν τα δικά τους κείμενα, να γίνεται συζήτηση για τις εργασίες της ομάδας, να μπαίνουν σε θέση να αξιολογούν το έργο του άλλου, να συνεργάζονται σε έργα και διαχειρίζονται τα ψηφιακά τους χαρτοφυλάκια. Ωστόσο, για να κατανοήσουμε καλύτερα τέτοιες δυνατότητες, περισσότερο είναι απαραίτητα στοιχεία για την πραγματική εφαρμογή στην τάξη. Τα blogs μπορούν να είναι μέρος μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης με την  τεχνολογία και μέσα από την εκμάθηση του προέρχονται κάποιες χρήσιμες δραστηριότητες όπως: (1) η ανάγνωση blogs άλλων, (2) η λήψη σχολίων και (3) η προεπισκόπηση των εργασιών άλλων και η ανάγνωση των ανατροφοδοτήσεων που λαμβάνονται σε σχέση με αυτά. Η ενθάρρυνση των φοιτητών στο blog ήταν: (1) τακτικά μαθήματα εκμάθησης που απαιτούν από τους μαθητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στα blog τους, (2) τα blogs είναι μια απαίτηση αξιολόγησης και (3) τακτικά blogging ενός δασκάλου. Μέσα από τα ιστολόγια, ένας δάσκαλος μπορεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην οποία οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι σημαντικά μέρη της κοινότητας της τάξης και ότι οι ανάγκες και οι απόψεις τους αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες, ένα σύστημα blog μπορεί να επεκταθεί μέσω άλλων εφαρμογών Web 2.0. Η τεχνολογία RSS μπορεί να είναι χρήσιμη για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να διαχειριστούν την πρόσβαση στις πληροφορίες. Το Folksonomy ή η ετικέτα χρήστη μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισημάνουν τις δικές τους αναρτήσεις και αναρτήσεις άλλων και αυτές οι ετικέτες θα μπορούν να παρέχουν μετα-πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Web 2.0 (όπως το YouTube, το Flickr ή το Slideshare) μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα για  προσθήκες στο blogsphere. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να καταθέσουν πόρους σε αυτά τα αποθετήρια και να τα προβάλουν στα blogs τους. Οι προγραμματιστές των νέων γενεών συστημάτων διαχείρισης μάθησης αρχίζουν να διερευνούν τρόπους ενσωμάτωσης των ιδεών του Web 2.0, προκειμένου να παράσχουν συστήματα που εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Image result for web tools 2.0  Web 2.0 examples

SOPA- PIPA

SOPA PIPA Graves

Συμφωνείτε με την προσπάθεια των ΗΠΑ να περάσουν τα νομοσχέδια SOPA και PIPA τον Ιανουάριο του 2012; Τα δύο νομοσχέδια είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση της πειρατείας και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στο διαδίκτυο, ωστόσο αρκετά σημεία τους ήταν αμφιλεγόμενα και προβληματικά.

Τελικά, λόγω των αντιδράσεων μεγάλων  διαδικτυακών μέσων (όπως είναι το Wikipedia και Blogger) τα νομοσχέδια δεν εγκρίθηκαν, ωστόσο η προσπάθεια που έχει γίνει για “έλεγχο” του διαδικτυακού χώρου είναι γεγονός.  Ποια είναι τα ψηφιακά μας δικαιώματα και υποχρεώσεις;

Η στάση η οποία έχω απέναντη στην προσπάθεια των Η.Π.Α. να περάσουν τα νομοσχέδια SOPA και PIPA είναι κάθετη και αρνητική. Εάν τα νομοσχέδια αυτά ψηφίζονταν και περνούσαν  το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. αλλά και οι εταιρείες αυτές, εναντίον των ιστοσελίδων που δέχονταν την οποιαδήποτε όχι αποδεδειγμένη καταγγελεία εναντίον τους θα κινούνταν νομικά και δικαστικά προς αυτή και θα είχαν την δυβατότητα να αποτρέψουν και να μπλοκάρουν το ότιδήποτε είχε αναρτησμένο ακόμα και την ίδια την ιστοσελίδα. Κανείς δεν έφερε αντίρρηση στο να αντιμετωπιστεί η πειρατεία και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όμως, με την ένταξη τψν συγκεκριμένων νομοσχεδίων σημειώνονταν αρκετά σημεία τα οποία ήταν αμφιλεγόμενα και παράλογα με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα “μπάχαλο” και την πλήρη αναστάτωση στο ίντερνετ έχοντας ωσ σκοπό στην τελική την καταστροφή του. Έτσι, κατά την ταπεινή μου άποψη καλύτερα που δεν πέρασαν τα συγκεκριμένα 2 νομοσχέδια αποφεύγοντας έτσι την εξαντλητική λογοκρισία παραποιώντας εντελώς τον παγκόσμιος ιστός 2.0, διαμορφώνοντας τον προς το χειρότερο, και κάνοντας δυσκολότερη την καθημερινότητα αυτών που το χρησιμόποιούσαν. Αδιαμφισβήτητα, ο κάθε χρήστης ξεχωριστά του παγκόσμιου ιστού πρέπει να είναι γνώστης των δικαιωμάτων του αλλά και των υποχρεώσεων του. Αρχικά, τονίζεται το αίσθημα της υπευθυνότητας προς και μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Η πλοήγησή μας στο διαδίκτυο με τρόπο δεοντολογικά σωστό αποτελεί πρώτιστη υποχρέωση μας αφού ως χρήστες του ίντερνετ είναι η πιστή τήρηση των άτυπων κανόνων (π.χ. σωστός τρόπος έκφρασης στα social media), η αναφορά οποιασδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς, η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και η λήψη νόμιμα διαδικτυακών υλικών, για παράδειγμα να υπάρχει γραπτή συναίνεση του δημιουργού τους είναι πολύ σημαντική και μας καθιστά πλήρως υπεύθυνους και ικανούς για τη χρήση του.

Advertisements